Organizuje:

 

Byznys pro společnost
Projekty Potraviny pomáhají a Národní potravinová sbírka organizuje Byznys pro společnost, největší odborná platforma firem pro sdílení a šíření principů CSR a odpovědného podnikání v České republice. Byznys pro společnost podporuje projekty v oblasti odpovědného podnikání, vytváří prostor pro spolupráci firem a pomáhá zavádět profesionální nástroje zaměřené na CSR a udržitelný rozvoj podnikání v ČR. Byznys pro společnost je národní partnerskou organizací CSR Europe, celoevropské platformy pro CSR (corporate social responsibility) a českým koordinátorem mezinárodních programů (např. Diverzita.cz). V ČR organizuje mimo Národní potravinové sbírky i celosvětové dny firemního dobrovolnictví Give&Gain a Engage.Přejít: Byznys pro společnost »
 BPS_logo

Ve spolupráci:

 

Armáda spásy
Armáda spásy poskytuje každý den více než 1200 lůžek a 1500 porcí stravy těm, kterým chybí domov. Jsme součástí mezinárodní křesťanské organizace The Salvation Army, která působí ve 126 zemích světa.
Přejít: Armáda spásy »
Armáda spásy logo
Naděje
NADĚJE vznikla jako jedna z prvních neziskových organizací po roce 1989 u nás. Jsme česká organizace a působíme takřka po celém území republiky. Poskytujeme pomoc lidem v nouzi v pěti oblastech. NADĚJE PRO:

  • LIDI VE STÁŘÍ – ročně zajišťujeme důstojný život i v této jeho etapě 800 lidem.
  • LIDI BEZ DOMOVA – ročně poskytujeme 152 000 noclehů těm, kteří nemají, kam jít.
  • LIDI S HANDICAPEM – ročně poskytujeme péči 450 lidem s mentálním, zdravotním a kombinovaným handicapem.
  • OHROŽENÉ RODINY – ročně pomáháme 550 rodinám v sociální nouzi.
  • OHROŽENÉ DĚTI A MLÁDEŽ – v klubech NADĚJE ročně naplňujeme aktivitami volný čas 600 dětí a mladých lidí. Přejít: NADĚJE
 
Česká federace potravinových bank
Česká Federace potravinových bank je občanské sdružení s humanitárním zaměřením. Shromažďuje zdarma potraviny, skladuje a přiděluje je humanitárním nebo charitativním organizacím, které poskytují potravinovou pomoc potřebným lidem. Sdružuje třináct regionálních potravinových bank, které spolupracují s 250 sociálními neziskovými organizacemi. Od roku 2006, kdy otevřela první sklad v Praze, shromáždila a distribuovala skoro 5000 tun potravin a ročně pomáhá na 50.000 lidí, aby překonali tíživou situaci.Přejít: Česká federace potravinových bank »
            CFPB
Charita Česká republika
Charita ČR je největším nestátním poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb. Po celé České republice působí přes tři stovky jejích jednotek. Pomáhají zejména seniorům, lidem bez domova, jedincům se zdravotním hendikepem, rodinám v tísni a dalším potřebným. Provozují například 130 terénních pečovatelských služeb, 40 azylových domů pro rodiče s dětmi v tísni, 24 nocleháren, 53 středisek domácí hospicové péče, 67 odborných poraden a mnohé další. Charita se věnuje taktéž humanitární pomoci u nás i v zahraničí a rozvojové spolupráci. Přejít: Charita ČR
 

Strategičtí partneři:

 

Albert ČR
Společnost Ahold Czech Republic, která provozuje síť více než 300 supermarketů a hypermarketů Albert, působí na českém trhu více než 25 let a je součástí mezinárodní skupiny Ahold Delhaize. Obchodní řetězec Albert se stal hrdým partnerem Národní potravinové sbírky od jejího prvního ročníku a s potravinovými bankami v regionech spolupracuje již od roku 2011. Charitativní aktivity společnosti zastřešuje Nadační fond Albert, který se zaměřuje na zdravý životní styl především v oblasti zdravého stravování, ale věnuje se také sociální oblasti, kde si klade za cíl prevenci, vzdělávání a rozvoj potenciálu dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí.Přejít: Albert »
dm drogerie markt
Společnost dm drogerie markt se rozhodla podpořit Národní potravinovou sbírku, neboť tuto aktivitu vnímáme jako další možnost naplňování naší firemní filozofie, jejíž součástí je příkladné působení ve svém okolí. Zapojením se do potravinové sbírky chceme pomoci a současně nabídnout našim zákazníkům možnost pomoci těm, kteří se nachází v obtížné životní situaci a potraviny jsou pro ně základní potřebou, přesto často finančně nedostupnou.
Přejít: dm drogerie markt »
 Drogerie DM logo
Globus
Vzájemná spolupráce firmy Globus a České Federace potravinových bank funguje již od roku 2011 a zakládá se na pravidelných darech zdravotně nezávadných potravin. Nejčastěji se jedná o mléčné a masné výrobky. Považuje za přirozené pomáhat a přispívat ke zlepšení životní úrovně regionů, v nichž působíme. Darováním potravin s krátkou dobou trvanlivosti tak můžeme pomáhat lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci a tuto pomoc opravdu potřebují. Za poslední dva roky věnovaly hypermarkety Globus potravinovým bankám zboží za více než 2,8 milionů korun.
Přejít: Globus »
 Globus logo
Kaufland

Společnost Kaufland Česká republika provozuje síť prodejen napříč celou republikou. Ve všech regionech, kde podnikáme, pomáháme a přispíváme ke zlepšení prostředí a života tamních obyvatel. Portfolio našich aktivit je opravdu široké – od zlepšování životního prostředí přes finanční a produktovou pomoc potřebným organizacím až ke spolupráci s dětmi a studenty ve školách regionů. Zapojení do Národní potravinové sbírky je dalším krokem. Letos se do sbírky zapojí více než 50 prodejen Kaufland. Věříme, že sbírka bude i díky nám úspěšná a pomoc se dostane ke všem, kteří ji potřebují.

Proč se Kaufland už čtyři roky pravidelně zapojuje do Národní potravinové sbírky a jak supermarket zachází s nespotřebovanými potravinami?
Vyzpovídali jsme se Renatu Maierl, tiskovou mluvčí Kauflandu Česká republika.

Přejít: Kaufland »

 
Makro
MAKRO Cash & Carry ČR nabízí podnikatelům výběr ze širokého sortimentu potravinářského i nepotravinářského zboží na jediném a snadno dostupném místě. V České republice patří do sítě třináct velkoobchodních center. Jsou atraktivním místem nákupů jak pro maloobchodníky, tak pro velkoobchodníky i velkoodběratele. Vysoká obrátka zboží, provozní výkonnost, omezený počet prodejen, vyspělá logistika a přímé nákupy ve velkých objemech umožňují Makru Cash & Carry ČR prodávat zboží za nejvýhodnější velkoobchodní ceny.
Společnost Makro se hlásí ke konceptu CSR, věří, má smysl pomáhat. Podporujeme dlouhodobé projekty především v sociální oblasti a ochraně životního prostředí.Zeptali jsme se Romany Nýdrle, Head of Communications v Makru, co známou síť hypermarketů motivuje k účasti v Národní potravinové sbírce, jak se zachází s neprodanými potravinami během roku a také, co by si v rámci (ne)plýtvání potravinami přála do budoucna.Přejít: Makro »
Makro logo
Penny Market
Společnost Penny Market s.r.o působí v České republice od roku 1997 a je svými prodejnami široce zastoupena ve všech regionech. Společenskou odpovědnost považujeme za jeden z pilířů obchodního řetězce a snažíme se jí nejrůznějšími aktivitami podporovat a rozvíjet. V tomto směru je zapojení do Národní potravinové sbírky dalším přirozeným krokem, jak pomoci potřebným.
Přejít: Penny Market »
 Penny Market s.r.o. logo
Tesco
Jednou z priorit společnosti Tesco je předcházení plýtvání potravinami. Od července 2014 jsme proto zahájili spolupráci s Českou federací potravinových bank a předáváme pravidelně na 50 hypermarketech trvanlivé potraviny, které mají těsně před ukončením nebo po ukončení data minimální trvanlivosti. Tuto spolupráci jsme se rozhodli podpořit i dále a iniciovali jsme první Národní potravinovou sbírku v ČR.
Přejít: Tesco »
 

Tesco_Logo2

BILLA
Společnost BILLA působí na českém trhu od roku 1991. Ve více než 200 supermarketech BILLA nabízí kvalitní a čerstvé potraviny. Problematice plýtvání potravin se věnuje dlouhodobě, zejména s cílem zefektivnit interní procesy natolik, aby k plýtvání nedocházelo.
Zapojení se do Potravinové sbírky je v souladu se společensky odpovědným přístupem k podnikáním celé společnosti BILLA, jejíž aktivity se zaměřují i na pomoc lidem v tíživých životních situacích.
Přejít: BILLA »
 billa
ROSSMANN

Drogistická síť ROSSMANN působí na českém trhu od r. 1994, kde provozuje 132 prodejen a s více než 720 zaměstnanci. Společnost klade velký důraz na svého zákazníka a jeho měnící se potřeby i v oblasti jeho nároků na přidanou hodnotu řetězce, u kterého nakupuje své oblíbené zboží. Proto své aktivity v této oblasti zaměřuje firma směrem ke společenské odpovědnosti a stanovila si tento faktor jako střed svého zájmu. Byl vytvořen koncept společenské odpovědnosti ROSSMANN Inspiruje a je založen na smysluplné odpovědnosti jak uvnitř firmy, tak i navenek. Cílem je i poukázat na problémy současné doby, jít příkladem a přispět k utváření lepšího prostředí, ve kterém žijeme. Národní potravinová sbírka k takovému zlepšení přispívá a je v souladu s firemní strategií.

Věděli jste, že v rámci Národní potravinové sbírky vybíráme také drogistické zboží? Podívejte se na video, ve kterém jsme vyzpovídali paní Olgu Stanley, manažerku komunikace ROSSMANN, a zjistěte, jak řetězec drogerií pomáhá dětem nejen v rámci naší sbírky.

Přejít: ROSSMANN »

 

rossman

LIDL
Lidl působí na českém trhu od roku 2003 a se svými více než 230 prodejnami je přítomen ve všech větších městech republiky. Odpovědnost vůči okolí je proto neodmyslitelnou součástí jeho obchodní činnosti. Ve svých projektech se soustředí především na děti a jejich zdravý rozvoj, ať již v projektech Rákosníčkova hřiště a Rákosníčkův běh, nebo formou lokální podpory vzdělávání dětí či každoroční sbírkou Srdce dětem, jejíž výtěžek je věnován konkrétním rodinám s vážně nemocnými dětmi. Pomoc lidem v nouzi je však neméně důležitá. Národní potravinová sbírka je pro zákazníky prodejen další možností, jak pomoci těm, kteří tuto podporu potřebují.Letos podruhé se do Národní potravinové sbírky zapojuje se svými prodejnami také Lidl.
Nejen o vlastním unikátním systému denních objednávek, který řeší zbytečné plýtvání potravinami, se rozpovídala tisková mluvčí Lidlu Zuzana Holá.

Přejít: LIDL »

LIDL

Partneři:

 

Raben Logistics
Společnost Raben Group vstoupila na český trh v roce 2008 a od té doby portfolio služeb neustále rozšiřuje. Nabízíme klientům rozsáhlou nabídku v oblasti silniční, námořní a letecké dopravy; taktéž komplexní logistická řešení pro celý dodavatelský řetězec. Neoddělitelnou součástí DNA skupiny Raben Group je i společenská odpovědnost. V této oblasti podnikáme různé aktivity zaměřené především na zamezení plýtvání potravinami, ochranu životního prostředí, bezpečnost práce a bezpečnost na silnicích, a Národní potravinová sbírka patří mezi ty největší. Jsme hrdí, že se do ní můžeme zapojit letos již potřetí.Přejít: Raben Logistics »
Raben_logoclaim
Sodexo

Od roku 1992, tedy od doby, kdy Sodexo vstoupilo na český trh, poskytuje všech 2000 zaměstnanců skupiny v ČR služby, které zlepšují kvalitu každodenního života. Sodexo poskytuje  služby v oblasti komplexních řešení služeb na míru u klienta: firemní restaurace a širokou škálu služeb facility managementu – správy budov, údržby mechanických zařízení a elektro, revizí, projekt managementu, úklidu a administrativních budov.  Dále pak služby v oblastech zaměstnaneckých benefitů, motivačních programů a řešení pro veřejnou správu, ať už prostřednictvím karet a poukázek na stravování a volný čas, motivačních a dárkových poukázek nebo systému na správu benefitů Cafeteria.

Sodexo je uznávaným lídrem v oblasti udržitelného rozvoje, stanovilo si celosvětovou udržitelnou strategii do roku 2020 s názvem „The Better Tomorrow Plan“. Společnost získává pravidelně ocenění a mezinárodní uznání za aktivity v oblasti poskytování služeb, lidských zdrojů a ochrany životního prostředí.

Přejít: Sodexo »

 Sodexo logo
Agrofert

Do 5. ročníku Národní potravinové sbírky se zapojil také koncern Agrofert prostřednictvím svých tří dceřiných firem Kostelecké uzeniny, mlékárna Tatra a Penam. Firmy věnují zboží v celkové hodnotě 150 tisíc korun. Půjde především o trvanlivé výrobky, jako jsou párky v konzervách, paštiky, trvanlivé mléko, tuby se slazeným mlékem nebo mouka.
Přejít: Agrofert

               bez-nazvu
THIMM Packaging
THIMM Packaging nabízí obalová řešení šitá na míru a individuální koncepty z vlnité lepenky. Poradí vám a doprovodí vás od prvního kroku až po hotový produkt. Ať se jedná o transportní či maloobchodní obaly, reklamní nebo prodejní regálové obaly vyrobené přesně podle vašich požadavků. THIMM Packaging na českém trhu působí již od roku 1994, kde je symbolem moderní výroby inovativních, precizně potištěných obalů a komplexních obalových řešení z vlnité lepenky.Jako rodinný podnik přebírá v plné míře svou podnikatelskou odpovědnost, THIMM Social Responsibility, zkráceně TSR. Tato strategie zahrnuje čtyři hlavní oblasti. Trh, Životní prostředí a procesy, Zaměstnance a Komunitu. „Smysl pro partnerství, transparentnost a férové jednání jsou základními předpoklady pro naši cestu. A to je jeden z důvodů toho, že jsme se stali hrdým partnerem Národní potravinové sbírky a tak můžeme být součástí napínavé cesty k lepšímu životu pro všechny“, říká za společnost Martin Hejl, jednatel společnosti.
Přejít: THIMM Packaging
               thimm_tv_e_rgb-hintergrund-weiss
Družina
Družina je kreativní studio zabývající se vývojem a výrobou veřejně prospěšných kampaní. Jedná se o společný projekt Michaely Klakurkové a Jana Žaloudka v oborech filmové tvorby, grafického designu a fotografie, kteří se svou tvorbou rozhodli propagovat jen to, čemu sami věří. Věříme ve změnu, která se děje uvnitř. Věříme v pozitivní východiska a občanskou společnost. Věříme v zisk, který vždy nemusí být vyčíslený penězi. Věříme, že se můžeme živit tím, co nás baví.
Přejít: Družina»

S podporou:

 

Ministerstva zemědělství, pod záštitou ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky

Lidé v Česku bývají často zaskočení, když se dozví, kolik potravin se vyhodí. Podle informací našeho Ministerstva zůstává až 30 procent zemědělské produkce nevyužito a potraviny končí třeba jako krmivo nebo jako vstup do bioplynové stanice. Podle aktuálních čísel evropští zemědělci, řetězce a domácnosti ročně vyhodí 90 milionů tun jídla. Češi sice ve srovnání s ostatní Evropou potravinami tolik neplýtvají, přesto vyhodí zbytečně 729 000 tun jídla ročně. To je 69 kilogramů na obyvatele za rok, na Evropana přitom vychází zhruba 100 kilogramů. Plýtvání potravinami mě trápí a snažím se hledat nástroje, jak mu předcházet. Jak známo, část jídla, které by obchodní řetězce vyhodily, se snaží zachránit takzvané potravinové banky. My jsme na Ministerstvu zemědělství prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu loni začali přijímat žádosti o podporu z nového programu. Historicky poprvé tak stát finančně podporuje provoz a rozvoj potravinových bank, například rekonstrukci a výstavbu skladů. Je to nutné, vždyť potraviny mají hodnotu nejen ekonomickou, ale i tu vyšší a je třeba si jich vážit. I to je potřeba si uvědomovat, abychom se nestali jen čistě spotřební společností. Přejít: Ministerstvo zemědělství »

Hlavní mediální partner:

 

Český rozhlas
Podporou Národní potravinové sbírky vyjadřuje Český rozhlas především solidaritu s lidmi, kteří se ocitli z různých důvodů na životním rozcestí a potřebují naši pomoc alespoň při zajištění základních potřeb, jako je jídlo. Sbírka kromě toho upozorňuje na stále se zvyšující společenský problém, jakým je chudoba. Dalším důležitým aspektem této kampaně je medializace témat spojených s efektivním nakládáním potravin, o nichž informuje také Český rozhlas. Seznam sběrných míst Národní potravinové sbírky rozšíří Český rozhlas i v letošním roce, a to ve dnech 10.–11. listopadu 2017 ve foyer historické budovy na Vinohradské 12, Praha 2.
Přejít: Český rozhlas »
web

Mediální partneři:

 

Deník
VLTAVA LABE MEDIA a.s. (VLMedia) je české vydavatelství, které vydává 71 regionálních mutací Deníku a 23 regionálních týdeníků. Je právním nástupcem společností VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., a Astrosat Media s.r.o., dvou vydavatelství působících na českém mediálním trhu, zejména v oblasti tištěných médií, od roku 1992.  VLMedia se pravidelně účastní mnoha charitativních projektů a i proto se opět stala letošním partnerem Národní potravinové sbírky. „Problematika plýtvání s potravinami je velké téma a jsme rádi, že naše deníky budou součástí, a že naše informace pomohou 5. ročník dostat zase o něco dál“, uvedla Jitka Peroutková, marketing manažer VLMedia. Přejít: Denik »
Týden
Časopis TÝDEN patří již více než dvacet let mezi nejčtenější
a nejprodávanější zpravodajské časopisy na českém trhu. V posledních letech udržuje kontinuální růst prodaného nákladu, který se pohybuje kolem 51 tisíc kusů. Redakce časopisu pravidelně připravuje řadu samostatných speciálů z oblasti financí, investic, automobilového průmyslu, cestování, technologií, developerského sektoru, sportu, kultury nebo medicíny.
Přejít: Týden »

 

Sdílet